groep 6/7

groep 6/7

Toets Engels donderdag 16 mei

Beste ouders/verzorgers,

Op 23 april hebben de kinderen huiswerk meegekregen om te leren voor een toets Engels. 

Deze toets zal weer bestaan uit dezelfde onderdelen als de vorige toets. Een deel waarbij de kinderen naar een tekst moeten luisteren en hier vragen over moeten beantwoorden en een deel waarbij de kinderen een kleine tekst moeten lezen en hier vragen over moeten beantwoorden. Ook zijn er vragen over de woorden die ze geleerd hebben. De kinderen krijgen dan plaatjes te zien en moeten het juiste woord/de juiste zin hierbij kiezen, of andersom, ze zien een aantal woorden en moeten het juiste plaatje erbij kiezen. Ook zijn er een paar vragen die te maken hebben met de grammaticale regels die de kinderen geleerd hebben bij de lessen. De grammaticale regels gingen dit keer over zinnen maken die te maken hebben met vakantie, vragen stellen en beantwoorden die te maken hebben met het inchecken bij een receptie en het juist gebruiken van I am, he/she is en you/we are.

De kinderen hebben de woorden die ze moeten kennen, met de bijbehorende plaatjes en vertalingen, meegekregen naar huis om te leren voor de toets. Deze woorden moeten ze kennen om alle opdrachten in de toets te kunnen maken. De kinderen hebben dit thema ook voorbeeldzinnen die horen bij de grammaticale regels mee naar huis gekregen. 

Werkstuk woensdag 24 april

Beste ouders/verzorgers,

Op 27 februari hebben de kinderen een uitlegblad meegekregen voor het maken van een werkstuk.

De kinderen moeten dit jaar een werkstuk maken. Dit werkstuk moet uiterlijk woensdag 24 april ingeleverd worden. Het werkstuk maken ze niet op school, maar thuis.

In de klas hebben we vandaag besproken dat het werkstuk 24 april ingeleverd moet worden en wat er van de kinderen verwacht wordt. Zij mogen het werkstuk over hetzelfde onderwerp houden als hun spreekbeurt. Verder hebben wij besproken dat het handig is als ze hun werkstuk maken in een word document. Ze mogen het ook met de hand schrijven. Tevens hebben we besproken dat het belangrijk is dat het werkstuk in hun eigen woorden staat en dat ze zelf begrijpen wat ze hebben opgeschreven. Ze mogen dus geen hele teksten kopiëren van internet of uit een boek. 

Op de achterkant van het blad dat de kinderen hebben gekregen staat een tabel met de onderdelen waarop het werkstuk beoordeeld wordt. Zo kunnen de kinderen precies zien welke onderdelen er in een werkstuk horen en weten ze wat er van ze verwacht wordt om een voldoende of hoger te halen. 

 

Toets Engels woensdag 23 januari

Beste ouders/verzorgers,

Op 8 januari hebben de kinderen huiswerk meegekregen om te leren voor een toets Engels. 

Deze toets zal weer bestaan uit dezelfde onderdelen als de vorige toets. Een deel waarbij de kinderen naar een tekst moeten luisteren en hier vragen over moeten beantwoorden en een deel waarbij de kinderen een kleine tekst moeten lezen en hier vragen over moeten beantwoorden. Ook zijn er vragen over de woorden die ze geleerd hebben. De kinderen krijgen dan plaatjes te zien en moeten het juiste woord/de juiste zin hierbij kiezen, of andersom, ze zien een aantal woorden en moeten het juiste plaatje erbij kiezen. Ook zijn er een paar vragen die te maken hebben met de grammaticale regels die de kinderen geleerd hebben bij de lessen. Dit thema hebben wij het gehad over: Je dagelijkse routine beschrijven in de juiste volgorde en hierbij gebruik maken van de woorden: First, then, finally, sometimes, often en always. Tijden benoemen in het Engels (hele uren, halve uren en kwartieren). Je hobby beschrijven in een zin en hierbij gebruikmaken van de woorden: I like to, he/she likes to of i don't like to, he/she doesn't like to. Vragen beantwoorden met: Yes, I do, he/she does of No, I don't, he/she doesn't.

De kinderen hebben de woorden die ze moeten kennen, met de bijbehorende plaatjes en vertalingen, meegekregen naar huis om te leren voor de toets. Deze woorden moeten ze kennen om alle opdrachten in de toets te kunnen maken.

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Dit schooljaar wordt er van de kinderen verwacht dat zij een boekbespreking en een spreekbeurt houden voor de klas. Vandaag hebben ze de informatie over het maken van een spreekbeurt en boekbespreking gekregen.

Zij hebben 3 bladen mee naar huis gekregen. 

1. De tabel met informatie over wat er van de kinderen verwacht wordt bij het geven van een spreekbeurt. Dit is dezelfde tabel die ze vorig jaar hebben gekregen.

2. De tabel met informatie over wat er van de kinderen verwacht wordt bij het geven van een boekbespreking. Vandaag hebben zij ook een voorbeeldboekbespreking gezien van mij, waarbij we de punten in de tabel samen hebben doorgenomen. 

3. Een voorbereidingsformulier voor de boekbespreking. Deze helpt de kinderen met het voorbereiden van hun boekbespreking en deze mogen ze tijdens hun boekbespreking bij zich houden als spiekbriefje. 

Op de deur van de klas hangt een lijst met de data waarop de kinderen aan de beurt zijn voor de boekbespreking en spreekbeurt. 

 

Toets Engels 5-11-2018

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag (15-10) hebben de kinderen huiswerk meegekregen om te leren voor een toets Engels. De toets is op maandag 5 november.

We werken dit jaar met een nieuwe methode voor Engels, waardoor de toetsen er ook anders uit zullen zien. De toets bestaat uit verschillende onderdelen. Een deel waarbij de kinderen naar een tekst moeten luisteren en hier vragen over moeten beantwoorden en een deel waarbij de kinderen een kleine tekst moeten lezen en hier vragen over moeten beantwoorden. Ook zijn er vragen over de woorden die ze geleerd hebben. De kinderen krijgen dan plaatjes te zien en moeten het juiste woord hierbij kiezen, of andersom, ze zien een aantal woorden en moeten het juiste plaatje erbij kiezen. Ook zijn er een paar vragen die te maken hebben met de grammaticale regels die de kinderen geleerd hebben bij de lessen. Dit thema hebben we het daarbij gehad over het beschrijven van je slaapkamer, praten in de verleden tijd en wanneer je "there is of there are' zegt. 

De kinderen hebben de woorden die ze moeten kennen, met de bijbehorende plaatjes, meegekregen naar huis om te leren voor de toets. Deze woorden moeten ze kennen om alle opdrachten in de toets te kunnen maken.

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl