groep 6/7

groep 6/7

Beste ouders/verzorgers,

 

Dit schooljaar wordt er van de kinderen verwacht dat zij een boekbespreking en een spreekbeurt houden voor de klas. Vandaag hebben ze de informatie over het maken van een spreekbeurt en boekbespreking gekregen.

Zij hebben 3 bladen mee naar huis gekregen. 

1. De tabel met informatie over wat er van de kinderen verwacht wordt bij het geven van een spreekbeurt. Dit is dezelfde tabel die ze vorig jaar hebben gekregen.

2. De tabel met informatie over wat er van de kinderen verwacht wordt bij het geven van een boekbespreking. Vandaag hebben zij ook een voorbeeldboekbespreking gezien van mij, waarbij we de punten in de tabel samen hebben doorgenomen. 

3. Een voorbereidingsformulier voor de boekbespreking. Deze helpt de kinderen met het voorbereiden van hun boekbespreking en deze mogen ze tijdens hun boekbespreking bij zich houden als spiekbriefje. 

Op de deur van de klas hangt een lijst met de data waarop de kinderen aan de beurt zijn voor de boekbespreking en spreekbeurt. 

 

Toets Engels 5-11-2018

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag (15-10) hebben de kinderen huiswerk meegekregen om te leren voor een toets Engels. De toets is op maandag 5 november.

We werken dit jaar met een nieuwe methode voor Engels, waardoor de toetsen er ook anders uit zullen zien. De toets bestaat uit verschillende onderdelen. Een deel waarbij de kinderen naar een tekst moeten luisteren en hier vragen over moeten beantwoorden en een deel waarbij de kinderen een kleine tekst moeten lezen en hier vragen over moeten beantwoorden. Ook zijn er vragen over de woorden die ze geleerd hebben. De kinderen krijgen dan plaatjes te zien en moeten het juiste woord hierbij kiezen, of andersom, ze zien een aantal woorden en moeten het juiste plaatje erbij kiezen. Ook zijn er een paar vragen die te maken hebben met de grammaticale regels die de kinderen geleerd hebben bij de lessen. Dit thema hebben we het daarbij gehad over het beschrijven van je slaapkamer, praten in de verleden tijd en wanneer je "there is of there are' zegt. 

De kinderen hebben de woorden die ze moeten kennen, met de bijbehorende plaatjes, meegekregen naar huis om te leren voor de toets. Deze woorden moeten ze kennen om alle opdrachten in de toets te kunnen maken.

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl