Huiswerk op de Driemaster

Huiswerk op de Driemaster

Omgaan met huiswerk.

In de bovenbouw krijgen de kinderen soms huiswerk mee, bijvoorbeeld de voorbereiding voor het leren van topografie of het maken van een werkstuk. Natuurlijk krijgen de kinderen onder schooltijd voldoende tijd om zich de leerstof eigen te maken. Het meegeven van huiswerk is erop gericht dat kinderen leren plannen en leren omgaan met verantwoordelijkheid. De leerkracht helpt de kinderen om te leren plannen. In de hoogste groepen oefenen we dit ook door huiswerk mee te geven. Op die manier bereiden we kinderen voor op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

Voor groep 5/6 betekent dit:

  • Voor woordenschat: Van elk thema van 4 weken krijgen de kinderen de woorden van de week mee naar huis om de betekenis te leren. In de derde week van het thema is de toets waarvan woordenschat een onderdeel is.
  • Topo krijgen de kinderen gedurende het jaar mee naar huis. De eerste oefenles van plaatsnamen opzoeken en invullen doen wij op school. Daarna gaan zij de plaatsnamen thuis zelf leren. Een tip: niet op de nummers leren! De plaatsnamen, gebieden en wateren worden door elkaar teruggevraagd. Niet alle plaatsnamen, gebieden en wateren komen op de toets. Er worden op de toets een aantal van de geoefende namen gevraagd.
  • Begrijpend lezen: de kinderen kunnen thuis inloggen op Nieuwsbegrip. Daarvoor hebben zij een persoonlijke inlogcode gekregen van de leerkracht. De kinderen kunnen dan oefenen met de woordenschatles en de XL-les.

Voor groep 7/8 betekent dit:

  • Voor woordenschat: Van elk thema van 4 weken krijgen de kinderen de woorden van de week mee naar huis om de betekenis te leren. In de derde week van het thema is de toets waarvan woordenschat een onderdeel is.
  • Topo krijgen de kinderen gedurende het jaar mee naar huis. De eerste oefenles van plaatsnamen opzoeken en invullen doen wij op school. Daarna gaan zij de plaatsnamen thuis zelf leren. Een tip: niet op de nummers leren! De plaatsnamen, gebieden en wateren worden door elkaar teruggevraagd. Niet alle plaatsnamen, gebieden en wateren komen op de toets. Er worden op de toets een aantal van de geoefende namen gevraagd.
  • Begrijpend lezen: de kinderen kunnen thuis inloggen op Nieuwsbegrip. Daarvoor hebben zij een persoonlijke inlogcode gekregen van de leerkracht. De kinderen kunnen dan oefenen met de woordenschatles en de XL-les.
  • Engels: na een unit krijgen de kinderen woordjes en zinnen mee om te oefenen voor een toets, zowel van Engels naar Nederlands als andersom.

Rekenwerk geven wij alleen incidenteel mee. Nu wij met Snappet werken, oefenen de kinderen al extra op hun eigen leerdoelen en niveau op de tablet. We werken niet meer uit boeken en in werkschriften. In de flessenpost kunt u wel maandelijks de doelen en voorbeelden zien van waar de kinderen aan werken. Daar kunt u bij aan sluiten. Mocht er meer gerichte oefening noodzakelijk zijn, dan nemen wij contact met u op en maken wij afspraken hierover.

In onze schoolapp kunt u het huiswerk van uw kind inzien. Als er huiswerk meegaat zal ik dat steeds door middel van een pushbericht aan u laten weten.

In de flessenpost staan er nog een aantal sites waarmee u met uw kind thuis kunt oefenen.

Heeft u vragen, dan horen wij dat graag!

Team De Driemaster

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl